M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

09.29. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 29.septembris

Eņģeļa Miķeļa un visu eņģeļu dienā.

Vai tie visi nav

09.28. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 28.septembris

Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprītu viņas

09.27. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 27.septembris

Neko, kas jums noderīgs, neesmu noklusējis, bet jums to sludinājis

09.26. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 26.septembris

Vai tu arī saproti, ko lasi? (ap.d. 8:30)

09.25. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 25.septembris

Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni.

09.24. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 24.septembris

Pavēli Tam Kungam savu ceļu un ceri uz Viņu, gan

09.23. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 23. septembris

Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana- no Kristus pavēles.

09.22. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apcere katrai dienai, 22.septembris

"Jā, redzi, Es celšos pret tiem praviešiem, saka Tas Kungs,

09.21. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu aoceres katrai dienai, 21. septembris

Svētīgi tie kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. (Mt. 5:4)

09.20. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 20. septembris

Ikviens, kas aiziet no Kristus mācības un nepaliek tanī, ir

09.19. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 19.septembris

Šī parādība īstenosies noteiktā laikā, un tās īstenošanās steidzīgi tuvojas,

09.18. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 18.septembris

Patiesības gars nerunās no sevis paša, bet runās to, ko

09.17. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai, 17.septembris

Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva

09.16. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienā, 16.septembris

Nedzīvojiet vairs tā. kā pagāni dzīvo savā sirdsprātu tukšībā savas

09.15. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 15.septembris.

Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus Viņam. (Jes. 53:6)

Powered by WordPress