M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

09.14. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienā, 14.septembris

Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību. (1. Tim. 6:6)

09.13. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 13.septembris

Neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai. (Rom. 12:19)

09.12. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 12.septembris

Bet, kad tie jūs vajā šajā pilsētā, tad bēdziet uz

09.11. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 11.septembris

Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie

09.10. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai. 10.septembris

Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā

09.09.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 9.septembris

Bet es esmu tārps un ne cilvēks. (Ps. 22:7)

09.08. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 8.septembris

Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un

09.07. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu aoceres katrai dienai, 7.septembris

Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens Rakstu pravietojums nav patvaļīgi

09.06. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 6.septembris

Kas lielās, tas lai lielās ar To Kungu. (1. Kor.

09.05. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apcers katrai dienai, 5.septembris

Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi.

09.04. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 4.septembris

Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai būtu jau

09.03. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 3.septembris

Kungs palīdzi mums, mēs grimstam! (Mt. 8:25)

Šajā visbriesmīgākajā

09.02. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 2.septembris

...dari evanģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam. (2. Tim.

09.01. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 1.septembris

Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, ...kļūdami stipri ticībā, kurā esat

08.31. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 31.augusts

Jums dota žēlastība, ne vien uz Kristu ticēt, bet arī

Powered by WordPress