M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

08.30. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 30.augusts

Esi kluss Tā Kunga priekšā un gaidi uz Viņu, neesi

08.29. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 29.augusts

Es piesaucu To Kungu(Ps.118:5)

Ir sacīts: es piesaucu To

08.27. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 27.augusts

Vēsts par krustu ir Geķība tiem, kas pazūd, bet mums,

08.26. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 26.augusts

Avis izklīda, tāpēc, ka tām nebija gana, un izklīdušas tās

08.25. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 25.augusts

Pieņemiet tos, kas ticībā vēl vāji, un netiesājiet viņu nodomus.

08.24. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 24.augusts

Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots, mans

08.23. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 23. augusts

Mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, To kungu. (2.

08.22. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 22.augusts

Kas radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanī

08.21. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 21.augusts

Redzi šeit kopā: Dieva laipnību un bardzību! Bardzību pret tiem,

08.20. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 20.augusts

Vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlsirdība? Nekādā ziņā ne! (Rom.

08.19. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 19. augusts

Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par

08.18. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 18.augusts

Tu mani vadi pēc sava prāta un beidzot uzņemsi godībā.

08.17. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 17.augusts

Tev nebūs zagt. (2. Moz. 20:15)

Šis bauslis parāda,

08.16. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 16.augusts

Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem

08.15. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 15. augusts

Kad mūsu noziegumi mūs nospiež, tad Tu, Kungs, tos nolīdzini!

Powered by WordPress