M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

12.15. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 15. decembris

Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. (Lk. 15:

12.14. Mārtiņa Lutera svēto Rakstu apceres katrai dienai, 14. decembris

Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Visuvarenais Dievs, Mūžīgais Tēvs

12.13. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 13. decembris

No israēliešiem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs

12.12. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 12. decembris

Bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi

12.11. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 11.decembris

Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu

12.10. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 10. decembris

Par Viņu liecina visi pravieši. (Ap. d. 10: 43)

12.09. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 9.decembris

Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp,

12.08. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 8. decembris

Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesī lielā spēkā un

12.07. Mārtiņa lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 7. decembris

Priecājieties iekš Tā Kunga vienmēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties! (Fil.

12.06. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 6.decembris

Sakait Ciānas meitai: redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs

12.05. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 5. decembris

Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo

12.03. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 3.decembris

Tad nu ziniet, ka Tas Kungs mani brīnišķi vadījis. (Ps.

12.02. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 2.decembris

Celsimies un noiesim uz Bētli, un es tur uzcelšu altāri

12.01. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 1.decembris

Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu. (Rom. 13:12)

11.30. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 30. novembris

Tam, kas uzvar, Es došu sēdēt pie Manis uz Mana

Powered by WordPress