12.21. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai diena, 21.decembris 

Ir atspīdējuši žēlastībā, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgajām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā. (Tit. 2:11 – 12)

Kas grib dzīvot tikumīgu, taisnu un dievbijīgu dzīvi, tam jāsamierinās ar pretinieku naidu un jānes krusts. Viņš nedrīkst ļaut sevi samulsināt, kaut arī viņam, tāpat kā Latam Sodomā un Ābrahamam Kanaānā jādzīvo piedzērušu, netiklu, netaisnu, viltīgu, bezdievīgu cilvēku vidū. Šī ir un paliek pasaule. Viņam jānovēršas no tās un nav jādzīvo tai, bet gan jānosoda pasaule līdz ar visām tās kārībām. Redzi, tā nu tev jādzīvo – pašā kroga namā atturīgi, meitu mājā šķīsti, deju zālē dievbijīgi, slepkavu bedrē – godīgi. Negantā pasaule dara dzīvi grūtu un atbaidošu, tā ka cilvēks vēlas, ilgojas un sauc pēc nāves un pastarās dienas, gaidīdams to ar sirsnīgām, ilgu pilnām nopūtām. Tik grūtu dzīvi dzīvot ļauj tikai žēlastība. Cilvēka daba un prāts to nespēj.

3 komentāru

 1. Janis Diekonts saka:

  Shie laiki ir vél mezhonìgàki. Vai tad tikai Lutera laikà kristieshiem bija jadzivo netiklu, piedzérushu un bezdievìgu cilvéku vidù? Katra diena mums ir kà Latam un Abrahamam…joprojàm.

 2. Mora saka:

  Ar cien’u, Mora Pranc’s.
  Visu muzhu nodzivot un karot, karot,karot?..Cik tad tadus pashus ticigus un ar ticibu dvesele…iznicinat? Luters dzivoja mezhonigas laikos, cienitais, Janis Diekonts.

 3. Janis Diekonts saka:

  Te nu tik precìzi uzrakstits. Jau Luters pazina to pashu,ko pazina Abrahams un Lats,to pashu,ko pazìstam més tagad. Ticìbas cìnju.
  http://my.opera.com/neparastais/blog

Pašlaik komentāri ir slēgti šim rakstam.

Powered by WordPress