12.25. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 25.decembris 

Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas kungs.”

(Lk. 2:10 – 11)

Eņģeļa pasludinājums vēstī, ka šis bērniņs ir mūsu Pestītājs, pie kura mēs varam atrast prieku un mierinājumu – kā pie vislielākā dārguma; visi eņģeļi un pats Dievs raugās turp, kur ir Viņš. <--break-->Bet šādu dārgumu Dievs liek ne vien Jēzus mātes klēpī, bet dāvā arī man un tev, sacīdams: Viņš ir tavs; un viss, kas Viņam pieder Debesīs un virs zemes – tas būs tavs. Kas un tad nu šādus vārdus dzird, bet nepriecājas par tiem, tas pelnījis, lai zibens iedzītu viņu deviņas olektis dziļi zemē. Tādēļ mums jāpateicas Dievam par Viņa žēlastību un jālūdz, ka Viņš pats runātu un rakstītu šo pasludinājumu mūsu sirdīs, lai mēs spētu patiesi rast mierinājumu pie šā Pestītāja un caur Viņu uzvarēt nāvi un velnu. To lai mums palīdz mūsu mīļais Kungs un Pestītājs Kristus. Āmen.

Viens komentārs

  1. Mora saka:

    Ar cien’u, Mora Pranc’s.Tik patikami noklausities vai nolasiit no Sveeto rakstu apceres katrai dienai.

Pašlaik komentāri ir slēgti šim rakstam.

Powered by WordPress