12.23. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

23.decembris

Kad eņģeļi

ganus bija atstājuši,

tie sarunāja iet uz Bētlemi

un skatīties to,

ko Tas Kungs viņiem pavēstīja.

Tie steigšus gāja

un atrada Mariju un Jāzepu,

un Bērniņu silē gulošu.

Un, to redzējuši,

tie apkārtstāvošiem stāstīja,

ko tie piedzīvojuši

un atkārtoja vārdus,

kuri tiem par šo Bērnu bija teikti.

Un visi,kas to dzirdēja,

izbrīnījās par šiem vārdiem,

kurus gani tiem bija sacījuši.

Bet Marija visus vārdus

paturēja prātā,

tos pārdomāja,

un saglabāja savā sirdī.

Un gani atkal

devās atpakaļ

pie saviem lopiem.

Tie godāja,

slavēja,

un teica

Dievu

par visu, ko tie

bija dzirdējuši

un redzējuši,

un kas tiem

bija sacīts.

Lūkas 2:15-20

15 Un, kad nu eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā: “Ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko Tas Kungs mums licis paziņot.” 16 Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu. 17 Bet, to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. 18 Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. 19 Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. 20 Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā kā tas tiem bija sludināts.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress