12.22. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

22.decembris

Ap to pašu vietu

laukā bija gani,

kas naktī sargāja

savus lopus.

Un tiem parādijās tā Kunga eņģelis,

un Dieva spožums

tos apspīdēja,

tā kā tie ļoti nobijās.

Un eņģelis tiem sacīja:

nebīstaties, jo redzat,

es jums pasludinu

lielu prieku, kas nāks

pār visiem ļaudīm.

Jo jums šodien

Pestītājs dzimis

Dāvida pilsētā:

tas ir Kristus,

tas Kungs.

Un tā jūs viņu apzināsit:

jūs atradīsit Bērnu

autos ietītu

un silē gulošu.

Un pēkšni

pie eņģeļa saradās

debespulku draudze;

tā slavēja Dievu

un sauca:

Gods

Dievam

augstībā,

miers virs zemes

un cilvēkiem labs prāts!

Lūkas 2:8-14

8 Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie, nomodā būdami, sargāja naktī savus lopus, 9 un Tā Kunga eņģelis pie tiem piestājās, un Tā Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. 10 Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: 11 jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs. 12 Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu.” 13 Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacīja: 14 “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress