12.21. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

21.decembris

Tanī laikā ķeizars Augusts pavēlēja,

no visiem valsts rajoniem

ievākt nodokļus.

Tas notika pirmo reizi,

laikā, kad Kirēnijs valdīja Sīrijā,

un iedzīvotājus apzināja sarakstos.

Visi gāja pierakstīties, katrs savas cilts pilsētā.

(Israēlā zeme piederēja lielģimenēm – ciltīm, kuru locekļi

tad arī pierkastījās tur, kur bija cēlušies –

lai notaksētu viņu īpašumus)

Arī Jāzeps no Galilejas,

no Nācaretes pilsētas,

gāja uz Jūdu zemi,

uz Dāvida pilsētu,

vārdā Betlemi,

tāpēc, ka viņš bija

no Dāvida cilts un ģimenes.

Un viņam lika pierakstīties

ķeizara sarakstā,

kopā ar savu saderināto Mariju,

kura bija grūta.

Un kamēr tie bija Bētlemē,

Marijai pienāca laiks dzemdēt.

Un viņai piedzima

pirmdzimtais Dēls.

Un viņa To ietina autiņos

un lika silē,

jo tiem tai mājvietā citur nebija vietas,

kā vien kūtī pie lopiem.

Lūkas 2:1-7

1 Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. 2 Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirenijs valdīja Sīrijā. 3 Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā. 4 Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, 5 ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta. 6 Un, tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. 7 Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress