12.19. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

19.decembris

Dievs sūtīja Savu eņģeli (ziņnesi)

Gabriēlu uz Galilejas pilsētu Nacareti

pie jaunavas Marijas , kura bija saderināta

ar Jāzepu no Dāvida cilts, un sacīja:

esi sveicināta, tu apžēlotā, tas Kungs, lai ir ar tevi!

Bet viņa iztrūkās par viņa valodu

un domāja: kas tas par sveicienu?

Eņģelis turpināja:

nebīsties ,Marija, jo Dievs tev ir labvēlīgs un tevi mīl!

Un redzi, tu tapsi grūta un dzemdēšu dēlu.

Tam dod vārdu: Jēzus – kas nozīmē : pestīšana, palīdzība, uzvara.

Viņam būs vara no Dieva

un Viņu sauks par Visaugstākā dēlu;

un Dievs tas Kungs Tam dos Viņa

ciltstēva Dāvida troni, kas ir Viņa priekštecis.

Un Viņš valdīs pār Dieva tautu mūžīgi,

un Viņa valstībai nebūs gala.

Bet Marija prasīja eņģelim:

kā tas var notikt?

Es neesmu bijusi kopā ar vīru.

Eņģelis atbildēja:

Svēts Gars un Visaugstākā

radošais spēks nāks kā ēna

pār tevi.

Tāpēc Tas, kas no tevis dzims,

būs svēts

un taps saukts Dieva Dēls!

Jo nav nekā tāda, kas Dievam būtu neiespējams.

Bet Marija sacīja:

es esmu tā Kunga kalpone, lai ar mani notiek kā tu teici.

Un eņģelis no viņas aizgāja.

Lūkas 1:26-38

26 Bet sestajā mēnesī eņģeli Gabriēlu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacareti 27 pie jaunavas, kas bija saderināta vīram, kam vārds Jāzeps, no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. 28 Un eņģelis, pie viņas ienācis, sacīja: “Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs ar tevi!” 29 Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis: kas tas par sveicienu? 30 Un eņģelis sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. 31 Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. 32 Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Tas Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni, 33 un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.” 34 Bet Marija sacīja eņģelim: “Kā tas var notikt? Jo es vīra neapzinos.” 35 Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls. 36 Zini, Elizabete, tava radiniece, savā vecumā arī ir grūta ar dēlu un iet tagad sestajā mēnesī – tā, ko dēvē neauglīgu, 37 jo Dievam nekas nav neiespējams.” 38 Bet Marija sacīja: “Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda.” Un eņģelis no viņas aizgāja.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress