12.31. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

31.decembris

Vai ir iedomājams, ka mīlestība,

kas vieno Dievu ar mani,

varētu izgaist?

Es varu iegrimt izbailēs;

varu nonākt bezizejas stāvoklī;

mani var nodot un vajāt;

ir iespējams, ka man

citiem cilvēkiem

jādod maize – Dieva vārdi – ,

bet es pats pēc tiem alkstu.

Var notikt, ka es savā nabadzībā

nonāku tik tālu,

ka mana dzīvībair apdraudēta.

Nē, visas šīs lietas:

ciešanas, izbailes,

vajāšanas, bads un trūkums

mani neapdraud, ja man ir Viens,

kas mani mīl!

Ar Viņu kopā es uzvarēšu!

Viens ir drošs:nāve var iestāties,

dzīve man var sagādāt lielas grūtības;

iespējams, ka eņģeļu un velnu pulki

eksistē, par kuriem es neko nezinu,

jeb varas, kuras sauc par sagadīšanos,

nejaušibu vai likteni;

šodien vai rīt avārijas var mani satriekt.

Varētu arī būt, ka zvaigznāji

ietekmē manus ceļus, -

bet tos Dievs ir radījis

un tie visi ir mazāki un nenozīmīgāki par Dievu.

Viņi gan daudz varētu panākt – –,

bet tie nevar un nevarēs mani šķirt no Dieva mīlestības,

kas atklājusies Jēzū Kristū, manā Kungā!

Romiešiem 8:35,37-39

35 Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens? 37 Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis. 38 Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, 39 ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress