12.30. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

30.decembris

Jēzus ceļš veda gar kādu muitas māju.

Tur sēdēja nodokļu ievācējs,

vārdā Matejs.

Jēzus viņu uzrunāja:

nāc Man līdzi!

Un vīrs cēlās un viņam sekoja.

Vēlāk tai dienā

Jēzus bija viesis Mateja namā.

Un Mateja darba biedri –

tautas ienīstie muitnieki,

kas sadarbojās ar romiešiem un kurus uzskatīja

par krāpniekiem – un vēl kādi ar sliktu slavu,

nāca un sēdēja ar Jēzu

un Viņa mācekļiem pie galda.

Farizeji to redzēja

un jautāja mācekļiem:

kāpēc jūsu Mācītājs

ēd kopā ar muitniekiem

un krāpniekiem?

Jēzus to dzirdēja

un atbildēja:

ne veseliem vajag ārsta,

bet slimiem.

Ejiet mājās un pārdomājiet ,

ko Dievs ar to grib teikt:

Es priecājos

par žēlsirdīgiem cilvēkiem

un nevis par viltniekiem

un liekuļiem.

Es neesmu nācis

pie Sevis aicināt taisnīgos,

bet gan izstumtos un grēciniekus.

Mateja 9:9-13

9 Un, kad Jēzus no turienes aizgāja, Viņš redzēja vienu cilvēku, vārdā Mateju, pie muitas būdas sēžam un saka uz to: “Nāc Man pakaļ.” Un tas cēlās un sekoja Viņam. 10 Un notika, Tam viņa namā pie galda sēžot, redzi, daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un Viņa mācekļiem pie galda. 11 Kad farizeji to redzēja, tie sacīja Viņa mācekļiem: “Kāpēc jūsu Mācītājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem?” 12 Bet Viņš, to dzirdēdams, sacīja: “Ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem. 13 Bet jūs eita un mācaities, ko tas nozīmē: Man patīk žēlastība un ne upuris. Jo Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress