12.29. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

29.decembris

Un kad Jēzus bija izgājis uz ceļa,

kāds vīrsViņam pieskrēja un,

ceļos nometies lūdz:

labais Mācītāj, kas man jādara,

lai es iemantotu mūžīgo dzīvību?

Jēzus teica:

kāpēc tu Mani sauc par labu?

Neviens nav labs,

kā vienīgi Dievs.

Tu baušļus zini:

tev nebūs nokaut,

tev nebūs laulību pārkāpt,

tev nebūs zagt,

tev nebūs dot nepatiesu liecību,

tev nebūs laupīt;

bet godāt savu tēvu un māti.

Bet tas Viņam atbildēja:

Mācītāj, šo visu esmu darījis

Kopš savas jaunības.

Jēzus to uzlūkoja, –

viņu iemīlēja

un sacīja:

vienas lietas tev trūkst:

ej, pārdod visu, kas tev ir

un dod to nabagiem, – tad tev būs manta debesīs;

un tad nāc un staigā Man līdz.

Bet vīrs par šiem vārdiem sadrūma

un bēdīgs aizgāja,

jo viņš bija ļoti bagāts.

Marka 10:17-22

17 Un, kad Viņš bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un, ceļos nometies, Viņu lūdza: “Labais Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību?” 18 Bet Jēzus uz to sacīja: “Kāpēc tu Mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. 19 Tu baušļus zini: tev nebūs nokaut; tev nebūs laulību pārkāpt; tev nebūs zagt; tev nebūs dot nepatiesu liecību; nelaupi; godā savu tēvu un māti.” 20 Bet tas Viņam teica: “Mācītāj, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības.” 21 Bet Jēzus, viņu uzlūkodams, iemīlēja viņu un sacīja: “Vienas lietas tev trūkst – ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem; tad tev būs manta debesīs; ņem krustu un seko Man.” 22 Bet tas, par šo vārdu noskumis, aizgāja bēdīgs; jo viņš bija ļoti bagāts

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress