12.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

28.decembris

Kad Jēzus uzzināja,

ka Jānis apcietināts

un ievietots cietumā,

Viņš atgriezās Galilejā.

Viņš palika tur,

gan ne savā dzimtajā Nācaretes pilsētā,

bet Kapernaumā.

Tā bija zvejnieku pilsēta pie Galilejas jūras,

Sebulonas un Naftalas cilšu robežās.

Tā piepildījās pravieša Jesaja vārds –

kas dzīvoja 700 gadus pirms Kristus – ,

kas norādīja uz Jēzu:

kad Dieva Sūtnis nāks,

Viņu redzēs tālās zemēs, –

ne šiet, Jeruzālemē, svētajā vietā,

bet gan tālu prom, kur Dievu nepazīst,

Sebulonas un Naftalas zemēs,

pie Galilejas jūras,

viņpus Jordānas, –

un visās pagānu zemēs.

Tauta, kas sēž tumsībā,

redz lielu gaišumu,

un tiem, kuri ir bezizejas stāvoklī

un jau nolemti nāvei,-

tiem uzlec jauna saule.

No tā laika Jēzus iesāka atklātībā sludināt,

sacīdams: atgriezieties no grēkiem!

Nemiet to nopietni,

jo jūs stāvat Dieva priekšā,

un Dievs runā ar jums.

Izmantojiet iespēju, ka jūs vēlreiz varat sākt

no jauna, jo šodien Dievs stāv jūsu priekšā!

Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi!

Mateja 4:12-17

12 Bet Jēzus, dzirdēdams, ka Jānis nodots, atgriezās Galilejā. 13 Viņš atstāja Nacareti un aizgāja dzīvot Kapernaumā, piejūras pilsētā, Zebulona un Naftaļa robežās, 14 ka piepildītos pravieša Jesajas vārds, kas saka: 15 Zebulona zeme un Naftaļa zeme, piejūras ceļš, Aizjordāna, citu tautu Galileja, 16 ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišumu, un tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi. – 17 No tā laika Jēzus iesāka sludināt, sacīdams: “Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt pienākusi.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress