12.27. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

27.decembris

Tad gars Jēzu aizveda tuksnesī,

lai Tas taptu velna kārdināts.

Kad Jēzus četrdesmit dienas

un četrdesmit naktis bija gavējis,

tad ēstgriba Viņu mocīja.

Un kārdinātājs piestājās pie Viņa un sacīja:

ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki:

lai šie akmeņi top par maizi.

Bet Jēzus atbildēja:stāv rakstīts,

ka cilvēks nedzīvo no maizes vien,

bet no ikkatra vārdam kas nāk no Dieva mutes!

Tad velns Viņu garā noveda sev līdz

uz svēto pilsētu, uzcēla Viņu uz dievnama jumta,

pašā malā, un sacīja: jaTu esi Diev Dēls,

tad lec lejā! – Un velns norādīja uz Svētajiem Rakstiem,

kur ir teikts: Viņš saviem eņģeļiem pavēlēs,

lai tie Tevi nestu uz rokām,

ka Tu Savu kāju nepiedauzi pie akmens.

Jēzus atbildēja:

tev nebūs Dievu, savu Kungu, kārdināt!

Un vēlreiz velns Jēzu aizveda

uz ļoti augstu kalnu,

un parādīja Viņam visas pasaules valstis

un to varenību, teikdams:

to visu es Tev gribu dot,

ja Tu, zemē uz ceļiem nometies, mani pielūgsi.

Tad Jēzus viņam uzkliedza:

prom, sātan, atkāpies!

Jo stāv rakstīts:

tev būs Dievu, savu Kungu pielūgt un Viņam vien kalpot.

Un velns, savu kārdināšanu izbeidzis,

Viņu līdz turpmākajam atstāja.

Mateja 4:1-10; Lūkas 4:13

1 Tad Gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka Tas taptu velna kārdināts. 2 Un, kad Viņš četrdesmit dienas un četrdesmit naktis bija gavējis, tad Tam gribējās ēst. 3 Un kārdinātājs piestājās pie Viņa un sacīja: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi.” 4 Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” 5 Tad velns Viņu noveda sev līdzi uz svēto pilsētu, uzcēla Viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka: 6 “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts: Viņš Saviem eņģeļiem par Tevi pavēlēs, un tie Tevi nesīs uz rokām, ka Tu Savu kāju pie akmens nepiedauzi.” 7 Tad Jēzus tam sacīja: “Atkal stāv rakstīts: Dievu, savu Kungu, tev nebūs kārdināt.” 8 Atkal velns To ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda Viņam visas pasaules valstis un viņu godību, 9 un Viņam saka: “To visu es Tev gribu dot, ja Tu, zemē mezdamies, mani pielūgsi.” 10 Tad Jēzus viņam saka: “Atkāpies, sātan! Jo stāv rakstīts: tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un Viņam vien kalpot.”

Lk.4:13 Un velns, visu savu kārdināšanu izbeidzis, atstāja Viņu līdz turpmākam laikam.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress