12.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

26.decembris

Tanī laikā

Jēzus devās

no Galilejas

pie Jordānas upes,

lai Jānis Viņu kristītu.

Bet Jānis

gribēja pretoties

un sacīja:

man vajadzētu

tikt no Tevis

kristītam.

Bet Tu nāc pie manis?

Jēzus tam atbildēja:

lai tomēr tā notiek,

jo tas atbilst

Dieva norādījumam

un gribai.

Tad Jānis piekāpās.

Jēzus iekāpa ūdenī

un Jānis Viņu kristīja.

Un kad Jēzus

no ūdens iznāca ārā,

Viņš redzēja,

ka debesis atvērās,

un Dieva Gars

kā balodis nolaidās

un nāca pār Viņu.

Un no debesīm dzirdēja balsi:

Šis ir Mans mīļais Dēls,

uz ko Man

ir labs prāts!

Mateja 3:13-17

13 Tanī laikā Jēzus atnāca no Galilejas pie Jāņa Jordānas krastā, lai tiktu viņa kristīts.

14 Bet Jānis tam pretojās un sacīja: “Man vajadzētu tikt Tevis kristītam, un Tu nāc pie manis.”

15 Bet Jēzus tam atbildēja un sacīja: “Tam tā jānotiek! Jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību.” Tad viņš to atļāva.

16 Un, kad Jēzus bija kristīts, Viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. Un redzi, debesis tika atvērtas, un viņš redzēja Dieva Garu kā balodi nolaižamies un uz Viņu nākam.

17 Un redzi, balss no debesīm sacīja: “Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man labs prāts.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress