Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

10.16. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

16.oktobris

Es zinu,

ka mans laiks drīz beigsies,

ka man

10.15. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

15.oktobris

Es zinu,

ka mans laiks drīz beigsies,

ka man

10.14. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

14.oktobris

(Pāvils draudzei Korintā skaidro.

ka Svētais Vakarēdiens

10.13. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

13.oktobris

(Luters šiet pārtulko:

Dievs Pāvilam esot iespraudis ‘mietu miesā’:

10.12. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

12.oktobris

(Sakarā ar ciešanu ceļu, Pāvils runā par diviem

10.11. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

11.oktobris,

Starp jums ir daži, kas domā,

viss

10.10. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

10.09. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

9.oktobris

Ja kāds ir Kristū – t.i. pieder pie

10.08. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

8.oktobris

Kādu dienu – viņi bija ceļā uz Samāriju –

10.07. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

7.oktobris

Vienreiz notika sekojošais:

Jēzus lika saviem mācekļiem kāpt laivā

10.06. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

6.oktobris

Kādā vakarā, krēslai metoties –

pēc tam, kad Jēzus,

10.05. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

5.oktobris

Līdz šim es runāju par Apollu un sevi,

lai

10.04. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

4.oktobris

Neviens lai neatsaucas uz kādu cilvēku,

Piemēram, tā: mani

10.03. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

3. oktobris

Kas iesāk celt draudzi,

personīgi ir tikpat

10.02. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

2.oktobris

Mīļie brāļi – Pāvils turpina –,

es ar

Powered by WordPress