Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

09.01. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

1.septembris

Ja mēs sakām:

mēs Dievu saprotam

tikai tad,

ja

08.31. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

31.augusts

Nāciet, dziedāsim tam Kungam

un gavilēsim par

08.30. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

30.augusts

Dāvida dziesma

Palīdzi, ak, Kungs!

Dievbijīgo skaits ir

08.29. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

29.augusts

Sūti savu bagātību pa jūras ceļu

un

08.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs dieva Vārds!

28.augusts

Uzmani savu soli dievnamā ejot,

jo nākt

08.27. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

27.augusts

Vēl ko citu es novēroju zem saules;

08.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

26.augusts

Visam ir savs laiks,

un katrai darbībai

08.25. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

25.augusts

Kāds tad nu labums cilvēkam no visām

08.24. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

24.augusts

Tad es salīdzināju gudrību ar muļķību un atzinu,

08.23. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

23.augusts

Es uzsāku lielus darbus:

es uzcēlu sev mājas

08.22. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

22.augusts

Es – mācītājs, biju Israēlas ķēniņš Jeruzalemē.

Es

08.21. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

21.augusts

Šie ir mācītāja, Dāvida dēla, Jeruzālemes ķēniņa vārdi.

08.20. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

20.augusts

Zīraha18:1-6, 8-11;11:25;7:36

Tas Kungs, kas mūžīgi dzīvo, ir

08.19. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

19.augusts

Zīraha 2:1-5; 10:27-28;2:6

Mans bērns, ja tu gribi

08.18. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

18.augusts

Zīraha 22:33,22:2-3,21:28, 33:2,3,5,

Ap savu zemi tu taisi

Powered by WordPress