Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

10.31. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

31.oktobris

(Pret tādu Ījaba izmisumu nebija mierinājuma,

pirms nāca

10.30. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

30.oktobris

Ak,kaut Tu mani mirušo valstī turētu apslēptu,

līdz

10.29. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

29.oktobris

Pie šīs pasaules sāpēm un izmisuma pieder arī

10.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

28.oktobris

(Jānis apraksta kādu vīziju, caur kuru Dievs viņam

10.27. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

27.oktobris

Kristus uzdevumā Jānis raksta

Mazāzijas draudzei filadelfijā.

10.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

26.oktobris

Tas Kungs tevi aicināja kā pamestu

un dziļi noskumušu

10.25. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

25.oktobris

(Pravieši – arī Jesaja –

pirmajā vietā nesaskata

10.24. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

24.oktobris

Staigādams Galilejas jūrmalā,

Jēzus novēroja divus brāļus,

Sīmani,

10.23. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

23.oktobris

Dieva, tā Kunga Gars ir nolaidies uz mani,

10.22. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

22.oktobris

Kādu dienu Jēzus aizbrauca laivā

uz attālu tukšu

10.21. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

21.oktobris

Jūs, kas esat izslāpuši, nāciet!

Šeit ir ūdens!

10.20. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

@0.oktobris

Mīļais Timotej!

Dzenies pēc taisnības un dievbijības,

10.19. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

19.oktobri

Pāvils savam līdzstrādniekam Timotejam raksta:

Mīļais Timotej!

Savā

10.18. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

18.oktobris

Mēs jums liekam pie sirds, brāļi,

pamāciet nekārtīgos, iedrošiniet

10.17. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

!7.oktobris

Bet par laiku un stundu, brāļi,

man jums

Powered by WordPress