Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

11.30. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

30.novembris

Un gadījās izdevīga diena,

kad Herods saviem labiešiem,

11.29. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

29.novembris

Par Jēzus darbiem ķēniņš Herolds gan dzirdējis,

jo

11.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

28.novembris

No Jāņa Kristītāja laika līdz mūsu dienām debesu

11.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

26.novembris

Jānis Kristītājs bija apcietināts,

bet viņa draugi

11.25. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

25.novembris

Tas Kungs par mani gādā,

kāpēc lai raizējos?

11.24. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

24.novembris

(Iedziļināsimies šinī psalmā vēlreiz)

Tas Kungs mani apgādā,

11.23. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

23. novembris

Tas Kung ir mans Gans,

man netrūkst nenieka.

11.22. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

22.novembris

Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti,

kam grēki nolīdzināti.

Svētīgs

11.21. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

21. novembris

Ak , Kungs, klausi manu lūgšanu.

11.20. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

20.novembris

Vecākais dēls bija uz lauka.

Kad viņš, darbu beidzis,

11.19. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

19. novembris

Es pateicos tam Kungam un daudzinu

Viņu

11.18. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

18.novembris

Tad taisnīgie Jēzum jautās:

Kungs,kad mēs Tevi redzējām

11.17. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

17.novembris

Tad taisnīgie Jēzum jautās:

Kungs,kad mēs Tevi

11.16. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

16.novembris

Esiet modri, jo jūs nezināt,

kurā stundā jūsu Kungs

11.15. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

15.novembris

Esiet modri, jo jūs nezināt,

kurā stundā jūsu

Powered by WordPress