Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

11.14. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

14.novenbris

Kādreiz būs tā, kā tas bija Noasa dienās:

tie

11.13. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

13.novembris

Kādreiz farizeji Jēzum jautāja,

kad nākšot Dieva valstība.

11.12. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

12.novembris

Jēzum dievnamu atstājot,

kāds Viņa māceklis,apbrīnodams templi,

Viņam

11.11. Ikvienam – ikdien, ir vajadz;igs Dieva Vārds!

11.novembris

Kāds bagāts vīrs , dodoties ceļojumā,

saaicināja savus kalpus

12.14. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

14.decembris

Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis,

ka tiekam

11.10. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

10.novembris

Kad nāks debesu valstība,

jums klāsies līdzīgi desmit

11.09. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

9.novembris

Debesu valstība ir līdzīga saimniekam,

kas rīta agrumā

11.08. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

8.novembris

Bija kāds bagāts vīrs;

tas ģerbās purpurā

11.07. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

7.novembris

Kādam mielastam sākoties,

Jēzus nomanīja, ka viesi tiecās

11.06. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

6.novembris

Tajās dienās ļaudis ziņoja Jēzum,

ka Pilāts esot

11.05. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

5.novembris

Tad kāds no ļaužu pulka Jēzum sacīja:

Mācītāj, saki

11.04. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

4.novembris

Kā iegūt debesu valstību?

Debesu valstība

11.03. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

3.novembris

Vēl citu līdzību Viņš tiem stāstīja.

Debesu valstība

11.02. Ikvienam – ikdien, ir vajadz;igs Dieva Vārds!

2.novembris

Un Jēzus turpināja: ar Dieva valstību ir tā:

11.01. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds.

1.novembris

Tanī dienā Jēzus,

no nama izgājis, apsēdās jūrmalā.

Un

Powered by WordPress