Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

09.16. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

16.septembris

Ja jūs kāds uzņem,

tas patiesībā uzņem Mani;

09.15. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

15.septembris

Uguni esmu nācis mest uz zemi,

un

09.14. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

14.septembris

Nebīstaties no tiem,

kas var miesu nokaut,

09.13. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

13.septembris

Ja tie jūs vienā pilsētā vajā,

tad bēdziet

09.12. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

12.septembris

Sargieties no cilvēkiem,

jo tie jūs

09.11. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs dieva Vārds!

,b>11.septembris

Ja jūs esat iegriezušies kādā pilsētā vai miestā,

09.10. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

10.septembris

Jēzus Savus divpadsimt

mācekļus izsūtīja

uz

09.09. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

9.septembris

Tajā laikā Jēzus apceļoja apkārtējās pilsētas un ciemus,

09.08. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

8.septembris

Tāpēc mēs nepiekūstam,

Bet, lai gan mūsu

09.07. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

7.septembris

Mēs šo dārgumu - Dieva atziņu -

glabājam

09.06. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

6.septembris

Ja Kristus ir pie mums,

tad

09.05. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

5.septembris

Mēs runājam par gudrību,

ko atrodam Jēzū Kristū,

un

09.04. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

4.septembris

Atcerieties kā tas bija, kad es nācu pie

09.03. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

3.septembris

Raugaities paši uz sevi, mīļie brāļi,

kādi ļaudis

09.02. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

2.septembris

Vai nav tā? Dievs cilvēkiem

deva saprātu domāšanai.

Powered by WordPress