Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

12.15. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

15.decembris

Mīļie, neticiet katram, kas runā par Dievu.

Pārbaudiet

12.13. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

13. decembris

Ja es runāju par tiem, kas ir

12.12. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

12.decembris

Es jums to rakstu, lai jūs negrēkotu.

12.11. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

11.decembris

Jānis raksta, mēs jums nestāstam pasakas.

Mēs jums

12.10. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

10.decembris

Mums ir atspīdējusi Dieva Žēlastība,

kas nes pestīšanu

12.09. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

9.decembris

Bet nu, klausies, Mans kalps,

un tu Mana

12.08. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

8.decembris

Celies, ļauj gaismai iespīdēt tavā sirdī!

Tava gaisma

12.07. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

7.decembris

Kad Mans Kalps nāks - saka tas Kungs

12.06. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

6.decembris

Es Savu Sūtni raidīšu pie jums -

Savu

12.05. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

5.decembris

Paceliet savas acis pret debesīm,

un raugiet: kas

12.04. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

4.decembris

Raugies nu no debesīm,

Kungs, skaties lejup no

12.03. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

3.decembris

Ieprieciniet ,ieprieciniet manu tautu, saka jūsu Dievs.

Runājiet

12.02. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

2. decembris

(No 9.līdz 5.g.s. pirms Kristus dzīvoja un

12.01. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

1.decembris

Tam Kungam pieder zeme ar visām tās bagātībām;

11.27. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

27.novembris

Kad Jāņa sūtņi bija aizgājuši, Jēzus ļaudīm stāstīja

Powered by WordPress