12.17. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

17.septembris

Trīsdesmit gadus vēlā Jānis Kristītājs

darbojās un sprediķoja Jūdejas tuksnesī:

atgriezieties no grēkiem,

jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi!

Jo šis(Jānis) ir tas, par kuru pravietis Jesaja teica:

saucēja balss tuksneši:

sataisiet tā Kunga ceļus, dariet līdzenas Viņa tekas!

Katrai ielejai jātop pildītai

un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam.

Kas līks, tam jātop taisnam un kas celmains –

par staigājamu ceļu!

Jānis valkāja kamieļu spalvas drēbes,

un bija apjozies ar ādas jostu.

Viņa barība bija siseņi un kameņu medus.

Pie viņa nāca cilvēki no Jeruzālemes

un visas Jūdejas un Jordānas upes apkārtnes.

Tie atzinās grēkos un pārkāpumos.

Un Jānis viņus kristīja upē.

Mateja 3:1-6; Lūkas 3:5-6

Tanīs dienās nāca Jānis Kristītājs un sludināja Jūdejas tuksnesī: 2 “Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. 3 Jo šis ir tas, par kuru pravietis Jesaja runājis, sacīdams: saucēja balss tuksnesī: sataisiet Tā Kunga ceļu, darait līdzenas Viņa tekas.” 4 Bet Jānis valkāja kamieļu spalvas drēbes un ādas jostu ap saviem gurniem, viņa barība bija siseņi un kameņu medus. 5 Tad pie viņa izgāja Jeruzāleme un visa Jūdeja, un viss Jordānas apgabals 6 un tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus.

Lk.3:5 Katrai ielejai jātop pildītai un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam, kas līks, tam jātop taisnam un, kas celmains, – par staigājamu ceļu. 6 Un visai miesai būs redzēt Tā Kunga pestīšanu.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress