Raksti ar birku 'Lūgsnas'

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Otrdien :

Visusvētais Dievs un Tēvs, Tu mani esi

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Pirmdien :

Mans Kungs un mans Dievs, ar muitnieka lūgšanu

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Svētdien :

Kungs Svētais Gars, Tu mūsu iepriecinātājs, Tu patiesības

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Sestdien:

Gara nedēļa.. pagājusi, Kungs, ar cerībām un vilšanos,

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Piektdien:

Kungs, dari, ka es neaizslēdzu savu sirdi saviem

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Ceturtdien :

Žēlīgais Pestītāj, mūsu Kungs un Glābēj! Mēs pateicamies,

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Trešdien :

Kas lai izteic, Kungs, Tavu slavu un žēlastību!

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Otrdien:

Kas es būtu bez Kristus, bez Viņa ciešanas,

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Pirmdien:

Kungs Dievs, kā Tu esi uzcēlis Kristu no miroņiem,

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Svētdien:

Kungs, atver manu sirdi Tavam vārdam un patiesībai.

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Sestdien:

Dievs Kungs,, es lūdzu par visiem, kam vajaga Tava

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Piektdien :

Kungs Kristu, mēs vēl nīkstam no posta, slimībām,

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Ceturtdien :

Vai mēs redzam, cik dziļi savažoti esam grēkā

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Trešdien:

"Ķēniņi valda par tautām, un varenos sauc par labdariem.

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Otrdien:

Kungs, māci mani būt nomodā - šodien un visu

Powered by WordPress