Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Pirmdien :

Mans Kungs un mans Dievs, ar muitnieka lūgšanu es nāku Tavā. priekšā: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs! Bez Tevis, Tēvs debesīs, es nenieka nespēju – nespēju kalpot savam tuvākam tā, kā Tu to pavēlējis; nespēju Tevi slavēt vārdos un darbos, nespēju pastāvēt ticības labajā cīņā. Bet Tava žēlastība iet pāri cilvēku saprašanai. Tava stiprā roka vadījusi Mani brīnumaini līdz šai dienai, Tu esi palīdzējis, kad grimu tumšā lejā, kad mani vārdzināja sāpes un bailes. – Dievs Kungs, kaut spētu kļūt Tavs gaismas bērns un mans dienu gājums būtu slavas un teikšanas dziesma Tev, visuvarenajam Kungam, manam žēlotājam! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress