Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Svētdien :

Kungs Svētais Gars, Tu mūsu iepriecinātājs, Tu patiesības Gars un mūžīgās dzīvības devējs, nāc un mājo manī un šķīsti mani no visas netaisnības, un izglāb manu dvēseli! To sirsnīgi lūdzos šajā svētrītā, kad mūžības vārdus sludina zemes sāpju bērniem visur tur, kur divi vai trīs ir pulcējušies. Pestītāja vārdā, lai Tevi, Tu svētais, mūžīgais Dievs, pielūgtu garā un patiesībā. Ar Tevi, Kungs Dievs, tad drošs un mierināts varu atkal sākt jaunās nedēļas gaitas, un, Tevis svētīts, es spēšu būt par Tavu liecinieku tuvāko pulkā. Zemībā, Kungs, Tevi pielūdzu, lai kļūtu cienīgs saņemt Tavu apžēlošanu, Tavu Gara spēku. Palīdzi Tu, mans Kungs un Dievs, man visās vietās un lietās. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress