Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Sestdien:

Gara nedēļa.. pagājusi, Kungs, ar cerībām un vilšanos, ar prieku un bēdām. Nedēļa tuvāk, mūžībai ; vai arī tuvāk – Tev? Tā jautāju un drebu Tavā priekšā. Tik tiešām, ko labu esmu gribējis, ko paliekamu veicis? Daudzreiz esmu tikai misējies, piedauzījies, grēkojis domās, vārdos, darbos. Ak Kungs, bet es alkstu Tavas pestīšanas. Tavs vārds sola, ka Tu savā lielajā žēlastībā savus ļaudis esi atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem. Tavs vārds nevar kļūdīties, nevar melot. Par Tavu solījumu lai pateicamies un Tevi augsti. slavējam Tavā draudzē! Bet lai Tavs vārds zīmējas arī uz mani, vai arī es esmu atdzemdināts? – Kristu pie Tēva troņa; lūdz par mani! Kungs, es nometos ne uz savu taisnību, bet uz Tavu lielo žēlastību Tavā priekšā un lūdzu: apžēlojies, apžēlojies, apžēlojies. par mani ! Kungs, lai Kristus upuris pie manis nav bijis veltīgs ! Kungs, es zemojos un lūdzu arī par visiem tiem, ko Tu man esi uzticējis! Par maniem mīļiem, par manu namu, par maniem brāļiem tuvu un tālu. Kristus vārdā ! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress