Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Piektdien:

Kungs, dari, ka es neaizslēdzu savu sirdi saviem brāļiem un nevienam cilvēkam, ko Tu sūtīsi manā ceļā. – Kungs, māci man lūgt ne tik vien par sevi, bet par citiem, visvairāk jau tiem, kas ticības un taisnības dēļ vajāti; ko grib iznīcināt no zemes virsas bezdievīgi spēki – ar viltu, varu, nežēlību, netaisnību un meļiem. Kungs, māci mums saskatīt laika zīmes un kas mūsu dvēseles miera un pestīšanas dēļ vajadzīgs! Bet par mūsu vajātiem brāļiem mēs gribam lūgt ar vēl lielāku dedzību: Cik ilgi vēl, patiesīgais Valdītāj . . . Vai tiešām Tu mūs mūžam gribi aizmirst, kāpēc Tu mūs tik ilgi gribi atstāt? – Bet mēs jau zinām; ka neviens neesam aizmirsti Tavā priekšā. – Tavs Tēva prāts, Kungs, lai tad notiek caurcaurēm! Bet mazgā mūs tīrus, ka varam pastāvēt Tavā dienā! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress