Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Ceturtdien :

Žēlīgais Pestītāj, mūsu Kungs un Glābēj! Mēs pateicamies, ka Tu mūs neesi pametis mūsu ikdienas gaitās un ka Tu rādi un māci mums, ko būs darīt un ko Tu no mums gaidi. Māci ik dienas mums kalpošanu un mīlestību, lai no tām abām pasaule nojauš, kas ir Tava draudze un kā izskatās tā cilvēka sirds, kurā iespīdējusi Tavas žēlastības saule. Liec mums pie sirds mūsu brāli un līdzcilvēku viņa ikdienas vajadzībās un bēdās. Dari, ka no mūsu lūgšanām izaug sirsnīga savstarpēja mīlestība, ka. pasaule atzīst un slavē Tevi par visu to. Palīdzi, Kungs, ka atmetam naidu un neiecietību, kas iespiežas pat mūsu ģimenēs un draudzēs. Kungs, Tu esi mūsu cerība visās lietās. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress