Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Trešdien :

Kas lai izteic, Kungs, Tavu slavu un žēlastību! Visa, pasaule ir pilna Tavas godības, un putns nenokrīt no zara, ko Tu neredzētu. Kā tad es varu palikt, Tevi neslavējis, kā, salā un ziemas miegā, ja ar Pestītāju Tu mums esi devis visas dāvanas un žēlastību pēc žēlastības. Teiciet to Kungu, Viņa atpestītie; teiciet to Kungu līdz zemes. galiem ! – Māci arī mani, .Kungs, Tevi teikt un pateikties, kamēr ir diena, kamēr ir žēlastības laiks. Māci mani saņemt Tavas žēlastības dāvanas, lai tās pie manis nepaliek izkaisītas dubļos. Visvairāk sargi mani no nocietinātas sirds, no dvēseles paguruma un vienaldzības. Sargi mani no nocietināta grēcinieka nesvētas nāves! Kungs, izrauji mani no grēka un palīdzi pastāvēt pret to. To lūdzos Kristus lielās apžēlošanās dēļ. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress