Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Otrdien:

Kas es būtu bez Kristus, bez Viņa ciešanas, miršanas, augšāmcelšanās! Tik tiešām, bez Viņa es negribētu dzīvot nevienu dienu, nevienu mirkli. – Ak Kungs, māci mani iemīlēt manu Pestītāju ! Velc mani pie sevis; vairo manu ticību, bet vairo arī manu mīlestību, ikvienam jāpauž par Tavu apžēlošanos par mani maniem brāļiem un pasaulei. Kungs, ak, es negribu būt tukša vārpa, kas vējā lepni šūpo savu galvu. Veido mani pēc sava svētā prāta, lai mana dzīve un viss cits top Tev par svētu upuri, teikšanu un pielūgšanu. Jēzus vārdā! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress