Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Pirmdien:

Kungs Dievs, kā Tu esi uzcēlis Kristu no miroņiem, tā uzcel manu sirdi no nāves sastinguma patmīlā, ļaunumā, novirzē projām no Tevis. Dari dzīvu manu garu, ka ar visu būti dzīvoju tikai Tev un pie Tavas rokas palieku dienu un nakti. -Kungs Dievs, es zinu, ka es nederu nekam, pats no sevis ar savu spēku un labumu, ka tāds, kāds esmu, es nespēju tuvoties Tev un ieiet Tavā svētajā gaismā. Dari mani jaunu radījumu; lai nokrīt manas vecās sirds bruņas, un čaula; lai es, kā no kapa iznācis, dzīvoju jaunu dzīvi, kurā Tavs Svētais Gars mani vada. Uz tā palīdzi, Kungs, apžēlojies; neatmet mani, Kungs; savā lielajā žēlastībā pārvērt mani caurcaurēm, ar Kristus asinīm mazgā mani tīru, ka esmu cienīgs ieiet Viņa valstībā! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress