Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Svētdien:

Kungs, atver manu sirdi Tavam vārdam un patiesībai. Dod man pastāvīgu garu; kas alkst Tava Svētā Gara vadību viscaur manā dzīvē. Liec manu acu priekšā vienmēr Tavu svētumu, lai atskāršu – kaut nepilnīgs un vājš radījums būdams – cik tas ir liels, un tā lai bīstos Tevi un dzenos, pildīt Tavu prātu. Beidzot māci un dod man to iemīlēt kā maņa Debestēva prātu, kas grib man tikai labu, ja es arī nesaprotu Tavus ceļus ar mani un pārbaudījumus šais ceļos, nezinādams – uz ko tie man ir par labu. Tēvs, Dēls un Svētais Gars – viens vienīgs, trīsvienīgs Dievs – māci man Tevi mīlēt, uz Tevi vien paļauties un Tev dzīvot! To lūdzu Kristus vārdā ! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress