Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Otrdien :

Visusvētais Dievs un Tēvs, Tu mani esi modinājis, jaunai dienai. Tu zini manas domas un vēro manus darbus. Manas domas ir daudzkārt noziedzīgas, un manu dienu gājumu apdraud ļaunas varas, tumsības spēki. Tāpēc, Kungs, zemībā lūdzos: aizdzen no manis bezspēcību, vieglprātību un visas nekrietnās; viltīgās un apgrēcīgās domas. Pasargi manu dvēseli no nelietīgām domām un nelietīgām valodām, kas posta manas dvēseles mieru. Pasargi mani un manus. mīļos no ļauniem cilvēkiem un ļauniem gariem, no ļaunām kaislībām un visām nelietībām. Tikai tā sargāts, es spēšu būt Tavs īstens bērns un liecināt par Tevi, Tu Visuaugstākais; vārdos un darbos ļaužu pulkā. Tavs Svētais Gars lai mani vada pa taisnības ceļiem. Āmen.

.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress