Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Trešdien:

Debestēvs, slava un pateicība Tev par visām labām dāvanām, ar kādām Tu mani un manus mīļos ik dienas apveltī, ik rītus līdz šai dienai dodams. jaunus spēkus, uzturēdams veselībā, pasargādams no visa ļauna!

Bet Tavā priekšā, mans Kungs un mans Pestītājs, es atzīstos, ka neesmu pelnījis šo Tavu neizmērojamo žēlastību. Jo esmu tik gurdens un remdens savā ticībā un, kalpošanā Tev. Tāpēc Tevi, Kungs, zemībā lūdzos: dari manu ticību dzīvu, dodi man grēku nožēlā, svētā bijībā un karstās sirdslūgšanās pastāvēt. Ak, māci man lēnprātību, pacietību un svētu apdomību, ka. netopu savam tuvākam par apgrēcību, bet esmu ikvienam par svētību. Tā svētī, Tu mūžīgais žēlastības Dievs, Tavu vājo zemes bērnu. āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress