Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Ceturtdien :

Tu visas žēlastības avots, Kungs Jēzu Krist, Tu mūsu Dievs, kas esi mūsu dēļ virs zemes nācis un krusta nāvi par mums cietis, augšāmcēlies no miroņiem, uzkāpis, debesīs un sēdies pie Dieva, Visuvalditāja, labās rokas, no kurienes Tu nolūkojies uz mums un uzklausi visas mūsu lūgšanas, kuras no sirds Tev pienesam: paklausi, Kungs Jēzu, arī šodien manu pazemīgo lūgšanu un piemini Savā lielā žēlastībā Savu draudzi šeit virs zemes, to pasargādams no viltus mācībām un vajāšanām. Uzturi mūsu starpā, Kungs Kristu, mieru, saticību, mīlestību un dedzīgu ticību, lai spējam kā Tavi īsti sekotāji būt Tavas godības un spēka liecinieka jau šeit savu dienu gaitās. Paklausi šo sirds lūgšanu, mans Kungs un mans Glābējs. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress