Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Otrdien:

Kungs, māci mani būt nomodā – šodien un visu manu mūžu ka neiekrītu kārdināšanā un grēkā un nepazaudēju Tevi. Mans gars gan ir labprātīgs, bet miesa vāja. Arī es ļaujos, kā reiz mācekļi Ģetzemanes dārzā, miegam, vienaldzībai, vājumam, nesapratnei. Daudz vairāk, – pārbaudījumiem uzmācoties, es pagurstu un aizmirstu Tavu glābēja roku. Man ir bail ciest, es lūkojos pēc drošības, bet tikai ne pie Tevis un Tava krusta. Taču tikai ar Tavu spēku, pie Tavas rokas es varu dzīvot un reiz arī svētīgi nomirt. Neliedz man to, esi ar mani, uzturi mani nomodā, kamēr ir diena – Jēzus vārdā! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress