Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Trešdien:

“Ķēniņi valda par tautām, un varenos sauc par labdariem. Bet jūs tā ne! Bet lielākajam jūsu vidū būs būt kā jaunākajam un vadonim kā tādam, kas kalpo!” – Kungs, atveri manu sirdi šiem Tava Dēla vārdiem, ka ar mieru un prieku esmu gatavs savā dzīvē kalpot. Dari mani pazemīgu, kā pazemīgs bija Pestītājs, kad Viņš gāja par mani mirt. “Kārdināts Viņš zemojās un neatdarīja savu muti it kā jērs, kas top vests uz kaušanu …” – Liec man dziļi; dziļi apdomāt Viņa ciešanas, ieslēgt tās sirdī un iemīlēt savu Pestītāju par visu vairāk. Un ne tik vien iemīlēt, bet māci mani arī sekot Viņa pēdās, kurp vien Viņš mani sauktu! Lai Tava žēlastība dara mani stipru, ka arī manā nespēkā Tavs spēks, varens parādās. Jēzus vārdā! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress