Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Ceturtdien :

Vai mēs redzam, cik dziļi savažoti esam grēkā un cik loti mums vajadzīga pestīšana, kas ir atnākusi ar Jēzu Kristu, mūsu Kungu? Tu Kungs, tiešām neesi pametis mūs mūsu grēkos, tādēļ lai gavilē mūsu sirds, lai priecājamies ar visu radību, lai mūsu sirds lūgšanas un prieks paceļas pāri visai pasaulei un lai mūsu pateicība bez pārtraukuma nāk visvarenā Dieva troņa priekšā!

Es nāku pie Tevis, pie dzīvā ūdens Avota; Tu vienīgais esi, kas mūsu slāpes spēj dzesināt. Un tas ir Tavs žēlīgais prāts, tad vadi ar mani un caur mani pie Tevis arī visus manus cilvēkus, ko Tu man esi devis. Ne jau ka es pats ko spētu un pats kas būtu, bet ar Kristus gara spēku, kurš visu dara jaunu un dzīvu. Kungs, es lūgdams lūdzu: atjauno mani ar Sava Gara palīgu, ienāc manā mājā un dzīvē, atspīdēdams tur, ka arī citi redz Tavu gaismu un tai pieķeras. Dari, lai mēs visi Tev tik ikdien piederam un dzīvojam ! Ak Kungs, es negribu nekā cita, es gribu tikai Tevi ! Palīdzi, ka tā varu ticēt, tā dzīvot un tā mīlēt, un beidzot arī tā aiziet pie Tevis Tavā Tēva valstībā. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress