Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Piektdien :

Kungs Kristu, mēs vēl nīkstam no posta, slimībām, grēka, nāves. Brālis nokauj brāli, un Ābela asinis brēc pret debesīm vairāk nekā jebkad. Taisnības nav pasaulē, meli ir ņēmuši virsroku, un ļaunais uzbrūk mums ar visiem spēkiem. Mēs arī skatām ticīgo postu mūsu dzimtenē un visur, kur valda bezdievība un ļaunums. Kungs, cik ilgi vēl? Bet ne lai mūsu prāts notiek, lai notiek Tavējais! Mēs lūdzam: salauz šo sātana cietoksni, kurā apspiež Tavus ticīgos, Tavus lieciniekus, bet mēs arī lūdzam ar bailēm un drebēšanu par saviem grēkiem: salauz tāpat mūsu siržu cietokšņus, ko katru rītu ceļam atkal un atkal no jauna pret Tevi un savu tuvāko. Kungs, palīdzi! Palīdzi tā, ka bailes par mūsu grēku pārvēršas mums priekā un gavilēs, atskāršot, ko Tu esi darījis mūsu pestīšanai un grēku piedošanai. Palīdzi ar Savu dzīvo spēka vārdu, ar Savu stipro elkoni, kas ūdeņus ir pāršķēlis un tuksnesi darījis par līdzenu, staigājamu ceļu. Palīdzi Tu, kas esi palīdzējis mūsu tēviem un tēvutēviem, tagad arī mums un mūsu bērniem. Tev vienīgam pieder valstība, slava un gods mūžīgi mūžam. Tik tiešām tas tā ir: Āmen!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress