Raksti ar birku 'Lūgsnas'

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Pirmdien :

Ak Kungs, mūsu Pestītāj, Jēzu Kristu! Piemini Savu

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Svētdien :

Visvarenais Dievs, žēlīgais Tēvs, šī ir Tava diena,

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Sestdien :

Es, Kungs., pateicos Tev par šo nodzīvoto nedēļu.

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Piektdien :

Kungs, ir labi apdomāt, cik nīcīgs es esmu.

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Ceturtdien :

Kungs, es biju iesācis jaunu nedēļu - kā

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Trešdien :

Visa pasaule pieder Tev, Kungs, visa radība un

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Otrdien :

Kungs, Tu mums esi bijis par patvērumu no

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Pirmdien :

Kungs, palīdzi šo darba nedēļu sākt, Kungs, palīdzi!

Powered by WordPress