Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Otrdien :

Kungs, Tu mums esi bijis par patvērumu no paaudzes uz paaudzi. Paēdini arī tagad mūs rītos ar savu žēlastību, piemini mūs zem dienas nastas ar savu stiprinājumu un vakarā iepriecini nogurušo sirdi ar Savu laipnību un atspirdzinājumu. Kungs, kur gan mēs ietu bez Tevis; vai pasaulē ir tāda vieta? Vai mūsu sirds kur atrastu mieru, kur nebūtu Tevis? Tavu atpestīšanu es izlūdzos !

Tu mūžīgais Dievs, Tu esi mūsu patvērums, un visur valda Tavas mūžīgās rokas. Tava pestīšana iet līdz zemes galiem, un neviena nav tāda, kāds esi Tu. Tu esi manas dzīvības avots, mans sargs un mans glābējs, par to es Tevi gribu teikt un slavēt, cik ilgi dzīvošu. Pieņem šo vājo pateicību, uzklausi šīs vājās lūgšanas ! Lai visa rad5ba teic Tavu slavu un pestīšanu ! Cik žēlīgs Tu esi, ka arī man ļauji piederēt pie Tava vārda slavētājiem! Es pieminu aizgājušās dienas, seno dienu mīļos, ko Tu man biji devis. Vai es būtu vairs cilvēks, ja es Tevi neslavētu, vai Tava mūžības troņa priekšā es drīkstētu reiz stāvēt ar viņiem, Tevi neteikdams un Tev nedodams godu ! Ak, māci tad man manas dienas tā skaitīt, ka dzīvoju Tavas slavas vairošanai jau šeit zemes virsū, līdz beidzot būšu pilnīgs slavēšanā pie Tevis Tavā godībā. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress