Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Trešdien :

Visa pasaule pieder Tev, Kungs, visa radība un arī mana dzīve. Kā lai es negodātu un neteiktu Tevi, manas dzīves un visas pasaules Kungu! Varbūt brīnišķīgākais ir tas, ka es drīkstu Tev uzticēt, Kungs, arī savas dzīves sīkās lietas un vainas, vajadzības, nepatikšanas – un tāpat priekus. Kungs, es daru to! Saposi Tu manu sirdi pats Sev par svētnīcu, dari tā, radīdams manā sirdī kārtību un dodams man Savu mieru un Savu prieku. Dodi tā – ne kā pasaule dod. Ne arī tā, it kā es sev ka varētu paņemt no Tavas dievišķās bagātības un svētības, kur viss ir jāsaņem kā žēlastības dāvana no Tēva atvērtās rokas. tādēļ pasargi mani arī no pārākas uzticēšanās saviem spēkiem – to vietā lai savu cerību lieku uz Tavu visvareno spēku un varēšanu. – Dievs, es arī nelūdzu, lai Tu mani pasargi no mokām un pārbaudījumiem, bet pasargi gan mani no grēka un velna viltības un varas, no kārdinājumiem, kas man var likt iet bojā. Un ja Tu vēl dāvāsi man Savu žēlastību, ka pārbaudījumos varu pastāvēt un palikt uzticīgs līdz galam – kā vairāk tad man vajaga? Uz to jau tagad dod man atjaunotu garu un sirdi, Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress