Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Pirmdien :

Kungs, palīdzi šo darba nedēļu sākt, Kungs, palīdzi!

Kungs, palīdzi man un maniem mīļajiem, un ikvienam un visiem, kam Tava palīdzība un padoms vajadzīgi – gan darbā, gan skolās, gan mājā un ceļā. Jā, kas šī diena un visa mana dzīve būtu bez Tavas palīdzības un vadības ! Tā būtu kā ceļš jūrā – bez laivas un glābēja jostas, kur ar pirmo vilni jau jāgrimst. Dodi man tādu gudru sirdi, kas šos viļņus nebīstas. bet bīstas tikai to vienu – vai Tavu prātu pildu un pie Tevis palieku.

Ļauj man cieši, cieši piespiesties Tev, meklējot sekot savam Pestītājam. Pasargi mani no nogrimšanas pasaules gudrībā, kur dzīves gala sasniegums ir tikai – cilvēks cilvēka vilks un mantas, ko kodes ēd, rūsa maitā, zagļi zog. Māci mani krāt mantas, kas paliek mūžīgai dzīvei pie Tevis, ar Tevi, Tevī

Kungs, es lūdzu par savējiem, lai arī viņi vairāk Tevi iemīl! Tad ar paļāvību Tavai palīdzībai gribu savas gaitas sākt, Tavu vadību izlūdzoties. – Tādā prātā arī lūdzos, lai Tu pašķir mums mūsu roku darbu šai nedēļā – “mūsu roku darbu – to pašķir !” Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress