Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Svētdien :

Visvarenais Dievs, žēlīgais Tēvs, šī ir Tava diena, kaut arī visas dienas pieder Tev šai dienā Tu esi piecēlis Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju, dzīvu no kapa. Piecel, es lūdzu, jau arī tagad manu sirdi no mazticības un remdenības kapa, ka viņa tur nepaliek un nezaudē savu pestīšanu. Ar pirmās Lieldienas rīta gaismu apgaismo man un mums visiem sirdi un dvēseli, lai priecīgi kalpojam Tev atjaunotā sirds prātā un mīlam savus brāļus kā sevi pašu. Un kad reiz mūsu pēdējā stunda pienāks, tad Tavā dienā arī mūs kā Savas ganībās, avis piecel no nāves un dodi mums daļu Tava Dēla valstībā. – Viņam lai ir slava un gods mūžīgi mūžos! Āmen ! Āmen !

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress