Raksti ar birku 'Lūgsnas'

IMG_8551

Taizé Sv. Jāņa baznīcā – 30.-31. decembrī

Ieskats Taizé notikumos Rīgas Sv. Jāņa baznīcā. Foto: Gunta un Līga [gallery

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Bēdās:

Mīļais Kungs Jēzu, velc mūs vienmēr pie Sevis, ka

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Ceļā:

Kungs, man ceļš šodien zem kājām; cik drošs,

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Svētdien :

Kungs, palīdzi dienu un nedēļu sākt, palīdzi! Ved

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Sestdien :

Kungs Dievs, es Tev pateicos par visu žēlastību

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Piektdien :

Māci mani nepaļauties uz sevi un saviem darbiem,

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Ceturtdien :

Kungs, vairo mīlestību manā sirdī; neļauj tai

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Trešdien :

Tu, Kungs, esi tas, kas liec mūsu noziegumus

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Otrdien :

Kungs, atjauno mūsu garu, sirdi un domas, ka

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Pirmdien :

Mans Kungs un mans Dievs, ar muitnieka lūgšanu

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Svētdien :

Kungs un Dievs, mēs esam vāji dzīvē un

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Sestdien :

Teici to Kungu, dvēsele mana, un neaizmirsti, ko

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Piektdien:

Dievs Kungs, Tevi piesaucu no sirds dziļumiem: gaismo

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Ceturtdien :

Tu visas žēlastības avots, Kungs Jēzu Krist, Tu

Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas

Trešdien:

Debestēvs, slava un pateicība Tev par visām labām

Powered by WordPress