Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Piektdien :

Māci mani nepaļauties uz sevi un saviem darbiem, Kungs! Māci mani ieskatīt, ka tikai tur, kur Tu esi piestājies, mana dzīve nav bijusi veltīga. Izrauj tādēļ, Tēvs, mani no mana paša gribas burvju loka un dēsti. manī Savu gribu un padomu. Lai Tavs Svētais Gars mani vada, ka mani celi top svētīgi. Lūk, nedēļa nāk uz beigām, ko esmu saguvis, ko iekarojis? Gan esmu priecājies par to, ko ar Tavu palīgu izdevies veikt, bet ja Tu mani neapģērbsi Kristus Jēzus taisnības drānās – arī ja visa pasaule būtu mana un es labākais cilvēku starpā – Tavā priekšā nepastāvēšu. Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Tikai tādēļ, ka pie Tevis ir piedošana, es vēl dzīvoju un drīkstu pacelt uz Tevi savas acis. Kungs, mazgā mani tīru caurcaurēm! Caur Jēzu Kristu, manu Pestītāju! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress