Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Ceturtdien :

Kungs, vairo mīlestību manā sirdī; neļauj tai atdzist, norimt, ka nemirstu, vēl dzīvs būdams, bet staigādams bez mīlestības.

Māci mani mīlestībā darīt to, ko bez mīlestības es nespētu ; māci darīt arī netīkamas lietas, kas man tomēr darāmas, ja Tu tā gribi manis labā. Celi lielu Savu gribu manu acu priekšā, lai nekad neaizmirstu, ka tas, ko Tu gribi, ir man vienmēr par labu, kaut es to nesaprastu un negribētu. Tādēļ par visām lietām lūdzos mīlestību, tāpat ticību un cerību; vairo manu ticību un dari mani par cerības cilvēku. Vai! tam, kas dzīvo tikai sev un tikai šai dienai – līdz kapa malai bez mūžīgās cerības apsolījuma sirdī. Pasargi mani no tā, svētais Kungs un Dievs! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress