Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Trešdien :

Tu, Kungs, esi tas, kas liec mūsu noziegumus Tavā priekšā, mūsu apslēptos grēkus Sava vaiga gaismā. Kungs, Tu redzi arī manu sirdi un dvēseli; pārbaudi to, lai reiz nepazūdu lielās pārbaudīšanas dienā. Kungs, māci man iedomāt manus grēkus un lūgt no Tevis piedošanu un žēlastību. Ak Kungs, ar nepiedotiem grēkiem neviens cilvēks nevar Tavā priekšā dzīvot! Apklāj tādēļ – es lūdzu – arī manus noziegumus un vainas, manu grēku daudzumu; Kristus asiņu svētību izlej arī pār mani. Māci man iemīlēt Kristu un, Viņa pavēli pildot, mīlēt tuvāko kā sevi pašu. Jā, mīlēt arī ienaidnieku – tāpat kā Tu esi mīlējis grēcinieku, kas taču ir Tavs ienaidnieks. – Esi žēlīgs, apžēlojies; to lūdzos no sirds caur Kristu Jēzu, Tavu Dēlu. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress